Disclaimer

Tekstwinkel (Kamer van Koophandel 53043723) verleent u hierbij toegang tot tekstwinkel.com (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Tekstwinkel en derden zijn aangeleverd. Tekstwinkel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Tekstwinkel.

Beperkte aansprakelijkheid

Tekstwinkel heeft de content met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden.
Tekstwinkel is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tekstwinkel. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tekstwinkel. Behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.