Privacyverklaring

Tekstwinkel neemt de beveiliging van jouw privacy en persoonsgegevens serieus. Deze Privacy- en Cookie Statement informeert je over de waarborgen van Tekstwinkel bij de verwerking van persoonsgegevens.Het Privacy en Cookie Statement is ook van toepassing op WebwijsAcademie, een onderdeel van Tekstwinkel. Hierna wordt daarom alleen gesproken over Tekstwinkel

Verwerking persoonsgegevens

Tekstwinkel kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je mij inschakelt voor betaalde hulp bij je website of doordat je je aanmeldt voor één van mijn gratis diensten. Tekstwinkel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: Tekstwinkel gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoalsadres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en/of de levering van producten.
 • Door je in te schrijven voor één van mijn gratis downloads en/of de nieuwsbrief, geef je mij expliciet toestemming en voegt Tekstwinkel de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief. Als je klant wordt, zet ik je niet automatisch op mijn lijst;dat moet je zelf actief doen via de aanmeldformulieren óf je geeft expliciet schriftelijke toestemming. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens: op de website van Tekstwinkel en WebwijsAcademie (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekersgegevens bijgehouden met Google Analytics. JeIP-adres is hierbij afgeschermd en geanonimiseerd. Zo kan ik zien welke pagina’s goed scoren, zodat ik daarvan kan leren voor mezelf en voor mijn klanten.
 • check
  Betaalgegevens: Tekstwinkel gebruikt jouw betaalgegevens, zoals een bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst. Jouw bankrekeningnummer wordt niet door mij opgeslagen, behalve dan dat ik deze kan terugvinden in mijn bankafschriften.

Delen met derden

Tekstwinkel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Tekstwinkel kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: Tekstwinkel deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Tekstwinkel correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Voor nieuwsbrief-lezers is dit MailChimp. Facturen verstuur ik handmatig of vanuit het programma Digitale Factuur. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Tekstwinkel een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Tekstwinkel de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Je kunt in je internet-browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De volgende cookies worden gebruikt op www.tekstwinkel.com enwww.webwijsacademie.nl:

 • Tekstwinkel maakt gebruik van functionele cookies die nodig zijn voor een goede werking van de website.
 • Tekstwinkel maakt gebruik van cookies voor web-analyse-service (Google Analytics). Dit is zó ingesteld bij Google, dat de informatie die Google verzamelt geanonimiseerd wordt weergegeven. Jouw IP- adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in deVerenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Tekstwinkel heeft hier geen invloed op. Tekstwinkel heeft Google géén toestemming gegeven om de via Tekstwinkel verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 • Ook zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken, zodat je berichten kunt delen via Social Media. Deze cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je zelf ook gebruik maakt/een account hebt op één van die platforms. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.
 • check
  Tenslotte zijn op de website marketingcookies in gebruik om je relevante informatie te tonen. Bijvoorbeeld een pop-up voor het inschrijven voor de nieuwsbrief, of een count downtimer voor een aanbod na het downloaden van een weggever.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties, bijvoorbeeld klanten van mij. Tekstwinkel draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Tekstwinkel bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Tekstwinkel jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.• Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertesen facturen, 7 jaar bewaard te worden. Na afloop van de bewaartermijn vernietigtTekstwinkel jouw persoonsgegevens.• Naam/e-mail-adres > zolang als je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief.

 • Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertesen facturen, 7 jaar bewaard te worden. Na afloop van de bewaartermijn vernietigtTekstwinkel jouw persoonsgegevens.
 • Naam/e-mail-adres > zolang als je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief.

Beveiliging

Tekstwinkel neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tekstwinkel heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Tekstwinkel of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Tekstwinkel verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact via: femke@tekstwinkel.com

Een klacht indienen kan via de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Tekstwinkel is als volgt te bereiken:
Adres: Alpert van Metzhof 16, 1065 AP Amsterdam.
Telefoon: 06-41369314
E-mailadres: femke@tekstwinkel.com